Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
543522
Sted- og lokalitetsnummer
060203-194
Anlæg
Skanse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse Skansen består af en ca. 50 m lang vold, der er ca. 5 - 6 m bred og mellem 1,5 og 2 m høj. Skansen er delvis overføget med sand, men iøvrigt bevokset med græs og marehalm. Skansen ligger ca. 25 m nordøst for ovennævnte batteri. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse på Raghammer Odde. Der ses en aflang, tilgroet banke med meget ujævne langsider og overflade. 2 x 50 x 6 m. Banken ("volden") adskiller sig ikke synligt fra de omgivende klitter. På denne formodede skansevold ses talrige ældre til helt friske sprænghuller efter mortérgranater, i reglen med den sprængte granat liggende i eller ved. Iøvrigt ligger temmeligt meget på volden, i form af sprængstykker, samt dele af indmaden fra en VW (isolering m.m.) Som det fremgår, er anlægget imidlertid meget diffust og absolut ikke seværdigt - måske heller ikke fredningsværdigt ? Sprængning på skansen påtalt over for Almegårds Kasernes kommandant, der lovede at indskærpe fredninger over for officererne. Fredningsgrænsen er trykt på militærets egne kort over området. 2-4-1986: Genbesigtiget. Nye sprænghuller fremkommet siden sidste år, flere vil komme til. Fredningen kan ikke forventes respekteret i så henseende i dette udprægede granatnedslagsområde på skydeterrænet. Da skansen er umulig at erkende sikkert på stedet, bør det stærkt overvejes at aflyse fredningen, jfr. ogsåå 5334-72. Bevoksning: 1985: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiDet er vanskeligt med sikkerhed at af afgrænse skansen, idet terrænet er præget af klitter og flyvesand.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links