Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181515
Sted- og lokalitetsnummer
140408-8
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse (Udbyhøj nord) Skansen består af en tresidet jordvold med foranliggende grav. Voldens krone ligger ca. 1,5 m over bunden i graven. Skansens form og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkansen forefundet som beskrevet. Yderste fod mod SØ og Ø trædes perifert ned af heste, jfr. foto. Bevoksning: 1990: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i græsmark.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links