Skanseindre set fra syd
.
Skanseindre, set fra syd
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341135
Sted- og lokalitetsnummer
080713-84
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Vadnæs Batteri Vadnæs Batteri består af et tresidet voldanlæg, der måler ca. 60 x 60 m. Voldens højde er ca. 3 m, dens bredde ca. 7-8 m. Volden er omgivet af en tør spidsgrav, der er ca. 5-6 m bred og 1-1,5 m dyb. I skansens indre er der et sy- stem af volde og skyttegrave. Den nordre spids af skansen gennemskæres af vejen langs stranden, og den østre spids af vejen, der mod syd fører ind i skoven. Vadnæs Batteri, der er bevokset med store løvtræer, ligger ved Lille Bælt på nordsiden af Hindsgavl odde ca. 600 m vest for den gamle Lillebæltsbro. Fredningsgrænsen går langs gravens ydre overkant, og hvor denne mangler dels langs sydsiden af vejen langs stranden, dels langs vestsiden af den i sydlig retning løbende skov- vej. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den ek- sisterende bevoksning, forudsat at stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigs- antikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVadnæs batteri. Forefandtes stort set som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Ved batteriets nordvestlige side ud mod stranden, står en meget stor højspændingsmast. Batteriet er stærkt tilgroet med krat og bregner. Spredt står der på anlægget mange store løvtræer. Gravene omkring batteriet er helt tørlagte, men i øvrigt velbevarede. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links