Voldstedet Skarresholm med Skarresø i baggrunden.
.

Voldstedet Skarresholm findes på nordsiden af Skarresø ved Jyderup. Det nævnes første gang i 1329, og i 1341 udstedte kong Valdemar Atterdag et brev på borgen. Voldstedet består af to voldbanker adskilt af en grav og omgivet af volde og voldgrave i syd, øst og vest. Nationalmuseet udgravede 1901-02 en kælder fra en 13 x 6 m stor grundmuret bygning på den sydlige borgbanke og en mindre kælder på den nordlige. Skarresholm blev i 1408 erhvervet af Margrete 1., som kort efter lod borgen nedbryde.

Fra en skiftesag i midten af 1300-tallet vides det, at borgen var beboet af kong Valdemar Sejrs tipoldesøn, som ved sin død efterlod sig børn og enke. Det blev bestemt, at den ældste søn skulle arve borgen, men at enken skulle beholde en etage i stenhuset samt halv delen af den tilhørende køkkenhave og abild gård (æblehave). Med huse i flere etager og to borgbanker har Skarresholm været en af de mere imponerende private borge i området.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder