Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930154
Sted- og lokalitetsnummer
010402-104
Anlæg
Skelsten (ejendom), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skelsten. Stenen måler 30 x 35 cm i grundflade og er ca. 55 cm høj. På for- siden, som vender mod Ø, er indhugget Kong Frederiks d. 5.'s kronede mono- gram. På siderne N og NØ anes, usikkert aftegnet, bogstaverne: A.R.L. Stenen er opsat 30711 1987. Den sad som en af stenene i diget, der er bygget ca. 1790.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkelsten
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links