Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930164
Sted- og lokalitetsnummer
020310-384
Anlæg
Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langen sten. Firkantet, fint tilhugget sten,35 x 40 cm ved grunden, 23 x 24 cm i toppen og 45 cm høj. På siden mod NV er indhugget: W6 På siden mod NØ er indhugget: B På siden mod SV er indhugget B På siden mod SØ er indhugget: CT

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfdelingssten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi40 cm høj kvadratisk hugget granitsten. På siden er indhugget et B

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links