Sten set mod Ringsted
.
stenens nordlige (NØ) side
.
stenens sydlige (SV) side
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322728
Sted- og lokalitetsnummer
020410-143
Anlæg
Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: umatr. gadejord ud for matr.nr. 35 af Engmarken. Byfredssten ved Roskilde Granitsten ved hovedvej A1 mellem Roskilde og Ringsted, ud for matr.nr. 35 af Engmarken, Roskilde jorder. Højde ca 60 cm, topfladen 22 x 17 cm, tværmål ved jorden 30 x 28 cm. På den lodrette flade mod nordøst er indhugget: B Y E V : P 1791 På den lodrette flade mod sydvest er indhugget: R O E S K I L D E På den vandrette flade er indhugget en cirkel med diameter 11 cm, og bogstaverne G S.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterByfredssten
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links