Selv om rudskallen synes bredere end lappedykkerens slanke hals, bliver den nedsvælget lynhurtigt og problemløst. Den gråstrubede lappedykker er en fremragende fisker, men æder også frøer, salamandre, snegle og vandinsekter. Især i Østdanmark er den en forholdsvis almindelig ynglefugl.
.

Under sidste istid skabte isens bevægelser store lavninger i området mellem Ølstykke Stationsby og Store Rørbæk. Her opstod Snostrup og Hagerup Søer. I 1800-tallet blev de afvandet af staten, som på daværende tidspunkt ejede søerne. I forbindelse med afvandingen blev Sillebro Å uddybet, hvorefter områderne blev solgt til private lodsejere i interessentskabet Skenkelsø og Hagerup Søer. Kultiveringen af de afvandede arealer begyndte ikke før i 1900-tallet. Det foregik over en periode på 50 år med millionstøtte fra det offentlige og blev aldrig nogen succes.

I 2010 genopstod Snostrup Sø under navnet Skenkelsø Sø som led i Vandmiljøplan II. Det skete ved at hæve vandspejlet i Ålebæksrenden med 50 cm, så der opstod en lavvandet sø på ca. 42 ha, omgivet af enge, kær og moser. Det skabte et varieret planteliv med bl.a. vandpeberrod, brudelys, tvebo baldrian og majgøgeurt. Også fuglene tog området til sig, og i dag tæller ynglefuglene arter som atlingand, gråstrubet lappedykker, lille lappedykker, knopsvane, gråand, vandrikse, grønbenet rørhøne og blishøne.

Nærheden til især Ølstykke Stationsby giver Skenkelsø Sø et stort potentiale som rekreativt område, og kommunen er ved at udvikle søen og dens omgivelser med hundeskov, stier, fugleskjul og madpakkehus. På ønskelisten står stadig udsigtsbro, klatretræer og legeplads.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande