Det centrale Skibby, 2017. Langs Hovedgaden og i bymidten nord for Skibby Kirke ligger byens handels- og serviceaktiviteter samt biograf. I kortudsnittets sydøstlige hjørne ligger byens folkeskole, Fjordlandsskolen, og nord herfor Marbækhallen. I det sydvestlige hjørne ligger specialskolen Skolen i Skibby, og lige syd herfor idrætsplads med sportshal og fodboldbaner. Stationsvej i kortudsnittets sydvestlige del vidner om den tidligere station på Den Sjællandske Midtbane, der blev nedlagt i 1936.
.

Byvåben Skibby. Våbenets blasonering: I rødt et guld jagthorn omsat af tre guld neg.

.

Skibby har en befolkning på 3.191 og et areal på 184 ha. Byen ligger på halvøen Hornsherred 12 km sydvest for Frederikssund og 2 km fra Roskilde Fjord. Syd for byen skærer en tunneldal sig tværs over halvøen. Selve byen ligger på en opdyrket, svagt bølget moræneflade.

Skibby har længe været en landsby med regionale servicefunktioner, og hverken dens korte købstadsstatus eller dens endnu kortere funktion som stationsby på Den Sjællandske Midtbane 1928‑36 afsatte større varige ændringer. Først med urbaniseringen fra 1960’erne blev Skibby pendlerforstad for de nærmeste større byer. Et åbent bebygget bycenter med handel, service og boliger er udviklet nord for kirken. De kommunale institutioner ligger i lidt større afstand, og mod nord er udlagt et erhvervskvarter. Mod vest afgrænses byen af Skibbyvej, der har overtaget den gennemgående trafik mellem Frederikssund og Midtsjælland.

Skibby Kirke set fra Hovedgaden, der løber i en nord-sydlig retning gennem hele byen. Enkelte butikker og virksomheder ligger her sydvest for kirken, men den største koncentration af handels- og servicevirksomheder ligger langs Hovedgaden nord for kirken.

.

Betydning af bynavnet Skibby

Stednavnet Skibby er nævnt første gang i en kilde fra *1231 (afskrift fra ca. år 1300), Skipby. Eksempler på yngre kildeformer er fx 1370‑80 Skyby, 1424 Skiiby, 1580 Skybby og 1688 Skibye. Det har tidligere været foreslået, at forleddet er det gammeldanske substantiv skēth, »kløvet stykke træ, ske«, med sigte til en indhegning om bebyggelsen. Forleddet er dog snarere substantivet skib. Efterleddet er substantivet by, og navnet betyder formentlig »byen med skibene«. Det er uvist, hvordan dette hænger sammen med bebyggelsens beliggenhed i relativt lang afstand fra vandet. Måske spiller en forekomst af skibstømmer i området en rolle.

Mere om bynavne i kommunen

Skibbys byvåben

Hornet i Skibbys byvåben er hentet fra Horns Herreds segl, der kendes fra 1584, og de tre neg står for landbrug. Våbenet er udarbejdet af statens heraldiske konsulent Paul Warming. Det blev d. 13. november 1965 registreret i Kommunevåbenregisteret.

Mere om byvåben i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer