Der er taget opstilling til fotografering ved friluftsmødet i Skibelund Krat i 1913. Blandt deltagerne var bl.a. Horsens Mandskor. På bænkene er madkurve stillet frem.
.
Med sine sorte og gule farver forveksles sort vedsvirreflue let med en hveps, når den i april-juli flyver i gamle løvskove. Mens mange svirrefluers larver er rovdyr, som ernærer sig af bl.a. bladlus, lever laverne af sort vedsvirreflue af det døde ved i delvis nedbrudte stammer og stubbe af bøg og ahorn. Sort vedsvirreflue blev fundet for første gang i Danmark i 1946 og har siden spredt sig gennem det østlige Jylland og videre ud på Øerne. Den er dog stadig forholdsvis sjælden, men kan bl.a. opleves i Skibelund Krat.
.

Skibelund Krat ligger på en sydvendt skråning i Kongeå Dal knap 4 km fra Vejen bymidte. Området er bedst kendt som mødested, og helt frem til i dag har skoven dannet ramme om store grundlovsfester. Desuden er der bl.a. anlagt et amfiteater og opstillet 22 mindesten.

Hele området var oprindelig et naturligt egekrat, men da Skibelundforeningen opkøbte den østlige del i 1869, blev der indplantet nåletræer samt en del bøg. I dag er området med hotel, mindepark og festplads i øst derfor en højstammet bøgeskov, mens resterne af egekrattet er begrænset til den vestlige del.

Om foråret dækkes skovbunden af et flor af hvide anemoner, som får selskab af bl.a. kratviol, liljekonval, stor konval og majblomst. I krattet får dødt ved lov at ligge på skovbunden, hvor det tjener som levested for flere sjældne insekter, heriblandt seksplettet blomsterbuk, sort vedsvirreflue og tjørne-pelssvirreflue.

Der er set ca. 60 forskellige fuglearter i Skibelund Krat. De omfatter især hulrugende fugle som stor flagspætte, grønspætte, natugle og forskellige mejser. Også ravnen yngler i området.

For at bevare arealerne som skov med lysninger, festpladser, mindesten, stier mv. blev de østlige 10 ha af Skibelund Krat fredet i 1974.

Mindesmærker og grundlovsmøder

Den 5. juni 1865 blev det første grundlovsmøde holdt på det, der blev et af landets vigtigste nationale samlingssteder og mindeparker, Skibelund Krat. Der blev opført en pavillon, og gårdejer Claus J. Dall fra Københoved tog initiativ til Skibelundforeningen, som fra 1869 opkøbte området og stadig passer stedet.

Stedet fik talerstol og amfiteater til ca. 4.000 tilhørere og fik stor betydning for grundtvigianismen, kirkespørgsmål og ikke mindst den sønderjyske sag, bl.a. igennem en nær tilknytning til højskolerne i Askov og Rødding.

Skibelund Krat har 22 mindesten rejst igennem årene 1869-1996 over begivenheder og personer med tilknytning til dansk-tysk historie, bl.a. Magnusstenen fra 1898 af Niels Skovgaard, der skildrer slaget mod venderne på Lyrskov Hede i 1043, hvor kong Magnus den Gode gjorde Sønderjylland til dansk territorium, samt skulpturgruppen Modersmaalet fra 1903 af Niels Hansen Jacobsen, Genforeningsstenen fra juli 1920 og en mindesten fra 1957 over elever fra Skibelund Efterskole, der kæmpede og døde under de to verdenskrige. Derudover er der mindesten for opfinderen og højskolemanden Poul la Cour, højskoleforstanderen Ludvig Schrøder samt politikeren H.D. Kloppenborg- Skrumsager, der var en fremtrædende skikkelse i kampen for danskhed.

Den nuværende pavillon blev rejst i 1908; i 1945 blev den brugt til tyske flygtninge og 1985-88 ombygget og udvidet til Hotel Skibelund Krat. Frem til Genforeningsjubilæet i 2020 er Skibelund Krat blevet renoveret.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove