Skibsforlis i Jammerbugten

Arbejde med rekonstruktionsmodel af Pedersbækvraget hos Han Herred Havbåde. Morten Gøthche (t.v.) tilretter modellen, som eter Madsbøll (t.h.) ikke er helt tilfreds med. I baggrunden følger bådebyggerlærling Cecilie Blomberg arbejdet. Efter at bordplankernes indføring i stævnen løftes op med, hvad der svarer til 1 meter, falder en stor del af modellen på plads.
.

Jammerbugten er en betegnelse for havbugten mellem Bulbjerg og Hirtshals. Der er registreret ca. 500 strandinger og forlis i bugten, og ca. 200 vrag ligger her stadig. Strandingerne skyldtes bl.a. pålandsstorme, der fangede sejlskibende og gjorde det vanskeligt for dem at komme til søs igen.

I 1978 blev der ved Grønnestrand fundet et vrag af koggetypen, Kollerupkoggen. Årringsdatering af egetræet fra den havgående kogge viste, at den blev bygget i ca. 1150, hvilket gør den til det ældste fund af denne skibstype. Skibet nåede at være i brug i ca. 50 år, inden det strandede på kysten tidligt i 1200-tallet. Både koggens plankekøl, den kraftige bundstok med mastesporet, den flade, kravellagte bund, de klinklagte bordplanker i siderne, de rette stævne og brugen af mos til kalfatring af bordplankerne er karakteristiske for denne skibstype. Koggen, der var forsynet med stævnror, var 20,9 m lang, 4,9 m bred og 2,2 m høj og med en lasteevne på ca. 30 tons. Lasterne blev stuvet agten for den meget fremskudte mast i det åbne lastrum midtskibs. I både for- og agterenden af skibet lå et lukket rum med halvdæk, bl.a. til brug for besætningen. På agterdækket stod spillet til råsejlet.

På Klim Strand inderst i Jammerbugten dukkede Pedersbækvraget frem på kysten i 1976. En lille repræsentant for den skudehandel, der var udbredt mellem Danmark og Norge fra midten af 1500-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet. Skibet er årringsdateret til 1670 og bygget af egetræ, som voksede i omegnen af Kristiansand og Grimstad.

Videre læsning

Læs mere om 1536-1850 i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Eksterne links