9029-2013
.
9036-2013
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302630
Sted- og lokalitetsnummer
010202-7
Anlæg
Skibssætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dekl.tingl. 23/12 1890 (Gdr. Jens Christensen) Skæn- ket til fredning af Geheimecinferentsråd Baron Bille Brahe til Svanholm. Afmærkn.: MS 1890 Skibssætning, 14 m l. 10 m br. I vestre side ses 9 sidesten og 2 stavnssten. 2 m fra nordre stævn en 1,25 m h. sten. Flere sten ses i jorden, særlig i østre side. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHvor terrainet begynder at skråne ned imod en fordums lille sø, ligger i s.v. retning for gården en stensætning, der vel ikke er bevaret i sin oprindelige skikkelse, men dog tydeligt ses at have haft en oval, til bægge ender spidst udløbende grundform, med andre ord: en af de her i landet så sjældne skibssætninger.- Den ligger i retningen n.n.ø.-s.s.v. Hele dens v.n.v. side er fuldstændigt bevaret, så vel som bægge endestene, der, ihvorvel de i størrelse ikke afvige meget fra de andre stene, dog tydeligt nok har en med forsæt valgt, fra dem forskellig form. De vise skibssætningens længde som 39'. Randstenene mod v.n.v. ere 9 i tallet, 3'-4' høje, de fire sydligste udmærke sig ved en fladagtig form med den jævneste side indad. I skibssætningens længdeakse, 5'2" fra den n.ord endesten/stavnsten, står en på enden rejst omtrent firsidet naturlig granitblok, der hæver sig 3'6" over den vistnok 2-2 1/2' høje jordfyld indenfor randstenene. Tæt ved endestenen/stavnstenen mod s.s.v. ligger en 4'9" l. sten af en lignende dannelse omvæltet, den har måske stået oprejst her, svarende til hin i den modsatte ende. Imellem disse stenen ligge tvende større, til dels sprængte granitblokke, der sikkert ikke have haft noget opret stilling.- Skibssætningens ø.s.ø. langside er fuldstændigt forstyrret (kun en enkelt sten, (se planen) indtager muligt sin oprindelige plads): dens bredde kan derfor kun angives efter et skøn at have været 16'-18'. Ved opgravningen af randstenene er meget fyld kastet udenfor den grænse, de have dannet for skibssætningen. Derfor har det areal, denne nu tilsyneladende indtager (se planen) en bredde af omtr. 32'. Mulig er en del af de opgravede randsten at søge blandt de større stene 15 i tallet, af hvilke de fleste rage mere eller mindre frem af den udkastede fyld.- Det mindes ikke, når hin forstyrrelse af skibssætningen er sket. (Da "oldtidsminderne" på lodden ved gårdens salg fra Svanholm gods ere forbeholdte det offentlige, er skibssætningens bevaring sikret.- Ejeren, der var uvidende om hin bestemmelse i hans skøde, havde i sinde at lade den styrte ned i en mergelgrav, som nærmede sig dens fod. Det er betydet ham ej at fortsætte mergelgravningen så skibssætningen derved kan lide nogen skade, ligesom han er underrettet om at den mindste forstyrrelse af denne vil påføre ham mulkt). Bevoksning: 1989: Græs
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkibsætning, 14 m l., 10 m. br. I vestre Side ses 9 Sidesten, 2 m fra nordre Stavn en 1,25 m h. Sten. Flere Sten ses i Jorden, særlig i østre Side. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMålene ovenfor angiver den udsparede jordsokkel, hvorpå skibssætningen står. En del større sten, heriblandt en med en række kløvehuller, men ikke sprængt, beliggende på højen, bl.a. givetvis sten fra den manglende Ø-side. Bevokset med græs og lave urter. Fritliggende i ager. Mål: 1x14x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, omend af sjældent forekommende type mindesmærke. Bevoksning: 1989: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links