Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081458
Sted- og lokalitetsnummer
100106-185
Anlæg
Skibssætning, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 0814-60, 59, 58. Ejerlav: Sydøstlige del 2a = Jerslev 2a. Ca. halvdelen synlig af en skibssætning bestående af 6 no- get større og 3 noget mindre sten. Den er orienteet Ø-V og den bevaede længde e ca. 25 fod, bredden 10 fod. Græsbevoks- ning med spredte træer. Mindesmærket ligger prægtigt på en høj bakke. NMI: ......længde ca. 7,5 m, bredde ca. 3 m.......... .....høj bakke det muligvis kunne interessere frednings- nævnet også at få fredet.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumMindre skibssætning i plantage. Græstilgroet.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links