Fortidsminde, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341517
Sted- og lokalitetsnummer
080507-12
Anlæg
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandplet, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Ildsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Glavendrup-monumentet med skibssætning og runesten er et af vikingetidens mest storslåede gravmonumenter. Ved skibets vestlige stævn står den mægtige runesten med Danmarks længste runeindskrift. Her fortælles bl.a., at stenen er rejst over en "gode" og "thegn" (dvs. præst og høvding) ved navn Alle. Den ca. 45 m lange skibssætning udgår i øst fra en bronzealdergravhøj. Forhøjningen mod vest, som runestenen står på, er formentlig kun fra 1800-tallet. Da runestenen blev opdaget i 1806, var stedet temmelig forstyrret af sandgravning, og mange af stenene i skibssætningen var kløvet og slæbt bort. Ødelæggelserne fortsatte indtil 1892, hvor Nationalmuseet foretog en - ikke helt vellykket - restaurering af mindesmærket. I 1958 fik Fyns Stiftsmuseum bragt Glavendrup-monumentet nogenlunde tilbage til sit oprindelige udseende. Ved samme lejlighed foretog museet en udgravning i håb om at finde stormanden Alles grav. Det lykkedes ikke: skibssætningen indeholdt kun 9 små brandgrave uden gravgaver. Området omkring monumentet er udlagt som mindelund for bl.a. Ansgar, kvindernes valgret, Genforeningen og Danmarks befrielse.

Undersøgelseshistorie

1864
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1873
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelsen var en del af stenene i skibssætningens side mod syd fjernet. En ny plantegning og perspektivtegning optaget.
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredning af stensætningen.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMindesmærke bestående af en skibsformet stensætning begrænset ved stævnene af 2 mindre høje, desuden en runesten, som er opstillet på den vestligste, i nutiden opkastet høj. Området er indhegnet i forbindelse med en festplads. Restaureret af FSM 632/58.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal prøvegravning - Fyns StiftsmuseumUndersøgelse og restaurering af skibssætningen. Indenfor stenene i den østlige side fandtes 9 brandpletter, kun indeholdende brændte ben og en enkelt en stump jern, samt 2 ildsteder. Løst i mulden fandtes en flintøkse.
2008
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenOpmåling af skibssætningen. Den restaurerede sydside har ikke samme jævne krumning som nordsiden og virker derfor ukorrekt. I vestenen ville siderne mødes i en stævnspids 13 m vest for runestenen. Den østlige stævnspids ville ligge nøjagtig under centrum af højen sbnr. 13, som er det højeste punkt i området. Da højen er ældre end skibssætningen, har denne således ikke haft en synlig stævnspids i øst, og måske heller ikke i vest, hvor der kan have ligget en sløjfet høj (således som T. Mathiassen antager i Trap V, 12, s. 352) lidt vestligere end den nuv. kunstige høj. Skibssætningens mål mellem teoretiske stævnspidsers =70 m, bredde 13-13,50 m. Der er en svag stigning fra vest mod øst i længderetningen og en tilsvarende på tværs fra syd mod nord. Denne placering på en svag skråning bliver forståelig, da skibssætningen således "respekterter" en ikke erkendt træbevokset langhøj på 47 x 14 m med en svag højning på 20 cm lige nord for skibssætningen, jvf. sbnr. 77.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links