Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322660
Sted- og lokalitetsnummer
020409-7
Anlæg
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 16-6-1921 og 20-5-1943 (kun selve skibssætningen) Skibssætning i NV-SØ. Af den nordøstlige side står endnu 13 + 2 sten, af den sydvestlige 12 sten. Andetsteds på area- let 6 sten. Afstanden fra den nordvestligste til den syd- østligste af de bevarede sten er ca. 29 m. Bredden over bun- den ca. 10,5 m. (Hele det areal, som omfattes af matr.nr. 12c, indgår i fred- ningen.?) Restaureret 1921. NMI: Hele det areal, som omfattes af matr.nr. 12c, indgår i fredningen. NB. Forhandlinger med fredningsnævnet om 100 m-grænsen bør indledes! Skal have MS. (tegning i den gule liste)

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSv. for No. [sb.] 6 ligge nogle større Stene, enkelte af dem i Rækker, ellers spredte. Her skal en Langdysse have staaet. Bevoksning: 1982: Græs
1927
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1926-27. Skibssætning. Se særlig Beretning.[[skibssætning truet af sprængning 1921]].
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkibssætning i NV-SØ. Af den nordøstlige Side staar endnu 13 + 2 Sten, af den sydvestlige 12 Sten. Andesteds paa Arealet 6 Sten. Afstanden fra nordvestligste til den sydøstligste af de bevarede Sten er ca. 29 m. Bredden over Midten ca. 10 1/2 m. Hele det Areal, som omfattes af Matr.Nr. 12c, indgaar i Fredningen. NB. Forhandlinger med Fredningsnævnet om 100 M.- grænsen bør indledes! [skitse af matr.].
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHerfra vikingetidsgrave + MN boplads.
1945
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRester af 2 skibssætninger, retning NV-SØ. Den nordlige bevaret i ca 64x18x1,6 m højde. Ialt 27 sten. Den sydlige måler ca 36x18x2 m, ialt 6 sten. Placeret på næs mellem Kornerup og Lejre å parallelt med denne, vidt udsyn. Der er en parkeringsplads umiddelbart V for anlægget. ** Seværdighedsforklaring ** Monumentalt anlæg, nær andre fortidsminder, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRejste en sten i skibssætningen. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skibssætning

Skibssætning, gravform fra forhistorisk tid i Norden bestående af oprejste sten i en spidsoval figur, der danner ramme om graven; andre har formentlig været mindesmærker og måske kultpladser. De kan optræde enkeltvis eller som hele flåder. Fra bronzealderen kendes de navnlig på Bornholm og Gotland. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links