Det storbakkede landskab ved Skindbjerg huser den gamle egeskov Skindbjerg Lund, som frem til middelalderen hang sammen med Rold Skov. Skindbjerg Lund dækker et areal på 41 ha og ejes af staten. For at bekæmpe opvæksten af ahorn, som ellers kunne fortrænge egetræerne, er der i kombination med rydning og udtynding også iværksat let afgræsning i skoven. Afgræsningen holder skoven åben og giver plads til mere lyskrævende planter på skovbunden. Egeskoven har et rigt plante- og dyreliv med især mange svampe, urter, biller, hulrugende fugle og flagermus. Et projekt om at genindføre den store bille eghjort måtte i 2013 stilles i bero pga. vanskeligheder med at skaffe larver.

I 1955 blev 3 ha naturskov i den nordlige del af skoven fredet. Derudover indgår Skindbjerg Lund i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove