Skindbjergslugten ved Gammel Skørping rummer nogle af landets allerfineste overdrev. De kalkholdige skrænter har et meget rigt planteliv, der omfatter sjældenheder som bakkegøgeurt, bakkefnokurt, afbidt høgeskæg, bitter mælkeurt, bakkesoløje og dansk kambunke.

Driftsophør og efterfølgende tilgroning skabte frygt for, at områdets enestående botaniske værdier skulle gå tabt. I 1989 blev ca. 18 ha af slugten derfor fredet. Med fredningen blev der iværksat rydning og græsningspleje. Ud over at være fredet indgår Skindbjergslugten også i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Der er ikke offentlig adgang til Skindbjergslugten, som er privatejet.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land