Skive er både Skive Kommunes største by og vigtigste erhvervs- og handelsby. Byens handels- og servicevirksomheder er koncentreret i centrum af byen i området mellem Adelgade-Nørregade og Frederiksgade-Østergade. Her er der et stort udbud af specialbutikker, dagligvarehandel og servicebutikker, der tiltrækker kunder fra et stort opland både inden for og uden for kommunegrænsen. På billedet ses Adelgade.
.

Skive har en befolkning på 20.809 og et areal på 1.487 ha. Byen ligger 26 km nordvest for Viborg ved Limfjorden, hvor Karup Å, her også kaldet Skive Å, i store slyng gennemløber en littorinaflade, omgivet af hedeslette, og udmunder i bunden af Skive Fjord. Byens ældste og centrale del ligger nord for åen på en stejl, 20‑30 m høj morænebakke. De nyere bydele mod nord er ligeledes anlagt højt i det kløftede landskab, mens byvæksten syd for åen er foregået på hedesletten i 10‑15 m’s højde. Flere områder nær åen og kysten er oversvømmelsestruede ved stærk nedbør eller vindstuvning.

Frem til 2. Verdenskrig rummede den velafgrænsede morænebakke hele Skive bortset fra industrikvarteret syd for åen og havneområdet, der adskilles fra byen af den kuperede Krabbesholm Skov. Store parcel- og rækkehuskvarterer er siden anlagt mod nord og nordvest på begge sider af Nørre Boulevard og har taget navne efter de forhenværende landsbyer Resen og Vinde. Skive voksede også vestpå med et stokhuskvarter i Frederiksdal og erhvervsarealer, men endnu større blev byvæksten syd for åen, hvor nu omtrent halvdelen af Skive ligger i form af bolig- og uddannelseskvartererne Brårup og Egeris, det store erhvervskvarter og Skive Kaserne helt i syd og tæt-lav-boligerne og senest parcelhusene i Glattrup.

Trafikalt betjenes Skive af nordgående veje til Fur- og Hvalpsundfærgerne og via Sallingsundbroen til Mors. Andre veje når det vestlige Salling samt Holstebro, Herning og Viborg. Trods anlæg af en ringvej vest og syd om byen passerer en stor, gennemgående trafik tæt på bycenteret. Langå-Struer-banen er ført gennem ådalen, men blev frem til 1962 omlagt fra dennes syd- til nordside, og stationen flyttet fra Viborgvej (dengang Stationsvej) til Sdr. Boulevard.

Skive Kommune har fået udarbejdet en plan for byudvikling omkring åen, så den samler i stedet for at opdele byen. Planen omfatter byomdannelse af gamle erhvervsarealer ved åen til boligformål samt klimasikring og rekreative arealer.

Skive Gl. Rådhus er opført i 1846 af N.S. Nebelong. Torvet foran bygningen har i forbindelse med en generel fornyelse af gågaderne 2004‑05 fået ny granitbelægning.

.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Skive er fra *1231, hvor formen Skyuæ optræder. I senere kilder findes former som Skiuæ (1304), Skifve (1546) og Schiuffue (1664). Navnet er identisk med substantivet skive, der betyder »skive, afskåret stykke«, og som langt tilbage i sproghistorien kan forbindes med ord, som betyder »stok, stav« og »noget kløvet«. Navnet kan således sigte til et afskåret areal eller eventuelt til en indhegning bestående af kløvede stave.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer