Den bynære Skive Plantage på 230 ha blev anlagt af Skive Kommune 1940‑50. Plantagen bestod oprindelig især af rødgran, som blev plantet af arbejdsløse under ledelse af Hedeselskabet. Efter flere voldsomme stormfald i bl.a. 1981 og 2005 samt efterfølgende insektangreb er der dog stort set ingen af de oprindelige rødgraner tilbage, og da nyplantningerne fortrinsvis er sket med løvtræer, har plantagen efterhånden udviklet sig til en lys og varieret løvskov. Samtidig har man genskabt mindre hedearealer samt lysninger omkring flere gravhøje. Som en del af den naturnære drift får døde træer oftest lov at blive stående til gavn for insekter, svampe og hulrugende fugle.

Plantagen og især de mange mere eller mindre åbne områder huser et rigt insektliv, der bl.a. tæller dagsommerfugle som dukatsommerfugl, okkergul randøje, engrandøje og markperlemorsommerfugl. Fuglelivet er mere beskedent, og af de ca. 50 forskellige arter, som er observeret i plantagen, er de fleste småfugle. Derudover er Skive Plantage en god svampelokalitet, der bl.a. er kendt for sine mange spisesvampe som alm. kantarel og spiselig rørhat.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove