Skive Theater danner ramme om mange forskellige arrangementer inden for teater, musik, foredrag og standup. Her afholdes Skive Awards 2019 med uddeling af erhvervspriser. En af landets største teaterforeninger, Skive og Omegns Teaterkreds, indkøber mindre forestillinger til Skive Theater. Derudover tilbyder Skive Theater en stor og varieret koncertrække og lægger også lokaler til Skive Jazzklubs arrangementer.
.

Skive Theater blev indviet i 1882 som en del af Den Nye Borger- og Haandværkerforening og var byens første rigtige teater. Tidligere havde man spillet på en bræddescene på bukke i salen på Gæstgivergården – senere Hotel Royal – så glæden var stor, både hos de turnerende selskaber og hos publikum. Bagsceneforholdene var dog endnu beskedne; det var blot keglehuset til den bagvedliggende keglebane. Det blev der rådet bod på 1904-07, da arkitekten Jens Peter Jensen Wærum, som også stod bag Hobro Teater og renoveringen af Aalborg Teater, udbyggede teateret til alle dets funktioner. Han engagerede desuden billedhuggeren Elias Ølsgaard til at udsmykke teateret med blomsterornamentik i loftet, som nu er overmalet, blomsterkurve og -ranker på balkonerne og over prosceniet de to muser Thalia og Melpomene. Bygningen blev siden udvidet med Teatercafeen og efterfølgende også med biograf og butikker. I 1941 fik teateret en rigtig foyer.

Med oprettelsen af Skive og Omegns Teaterkreds i 1968 var teateret sikret fortsat brug, om end Hal A i Skive Hallerne, som stod færdig i 1981, blev en hård konkurrent. I 1992 blev teateret atter renoveret, denne gang med en moderne tilbygning med plads til foyer og café.

Videre læsning

Læs mere om

Læs også om

Se alle artikler om Teater og film