Skjern Vindmølle set fra Langagervej; møllen er en del af Ringkøbing-Skjern Museum.
.

Da Skjern fik status som jernbaneknudepunkt, blev den nyligt opførte station fra 1875 revet ned og erstattet af en ny og større. Både denne og det fredede vandtårn fra 1874 er tegnet af N.P. Holsøe. I 1884 blev Ting- og Arresthuset flyttet fra Skjern Bro op til den nye stationsby, og bygningen er bevaret og indgår i dag i et nyt lægehus. Skjern Vindmølle og Skjern Reberbane fra byens pionertid er også bevaret. De ejes af Ringkøbing-Skjern Museum og fungerer som arbejdende museer.

I bestræbelserne på at skabe udvikling blev der i 1957 opført nogle karakteristiske rækkehuse af Jørn Utzon i byens udkant. Fra denne periode kan også nævnes Skjern Rådhus tegnet af Ib og Jørgen Rasmussen og Ole Meyer i 1966 og indviet i 1970. I 1965 tegnede Friis & Moltke Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium, der ligger på Ånumvej (i dag: Vestjydsk Handelsskole & Gymnasiet HHX Skjern).

Innovationscenteret Innovest fra 2015 er den bygning, der i dag præger Skjerns arkitektur mest. Idéen til Innovest, der ligger ved Ringvejen, er udviklet af Bo Asbjørn Christensen, mens tegninger og projektering er udført af arkitektfirmaet Årstiderne i Herning.

Videre læsning

Læs mere om Skjern

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur