Hviletid for patienterne på Skodsborg Badesanatorium i 1912. I 1920’erne var det Nordens største private hospital og kursted. Ideen til sanatoriet havde Carl Ottosen fra kollegaen, læge John Harvey Kellogg, som han havde mødt i USA.
.

I 1898 blev Skodsborg Badesanatorium grundlagt af den adventistiske organisation Skandinavisk Filantropisk Selskab, hvis drivende kraft var lægen Carl Ottosen. Fra landstedet Grevinde Danners Palæ købte han to villaer, »Skodsborghus« og »Sundeved«, tæt på Øresund. De udgjorde med plads til 20 patienter den beskedne begyndelse på Skodsborg Badesanatorium. Allerede efter få år var der behov for en udvidelse, og i 1907 opførtes hovedbygningen af Anton Haustrup, og endnu en bygning, »Villa Rex«, blev tilkøbt fra Grevinde Danners Palæ. Spisesalsfløjen kom til i 1912, Badefløjen i 1914 og Administrationsbygningen i 1922. I 1923 blev den karakteristiske søjlegang foran hovedbygningen opført, og »Den Hvide By«, som bebyggelsen blev kaldt, var en realitet.

I 1932 blev Sydfløjen med en nyindrettet røntgenafdeling tilføjet; siden er bebyggelsen blevet ombygget og tilbygget flere gange.

I 1992 måtte Adventistsamfundet opgive at drive stedet, som blev solgt til Augustinusfonden, der i dag driver Kurhotel Skodsborg. Siden 2006 har Kysthospitalet desuden været en del af anlægget.

Videre læsning

Læs mere om Nærum

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur