Skolen ved Sundet er bydelen Amager Østs næststørste folkeskole med ca. 850 elever i 2018/19. Ud over den almindelige folkeskoledel rummer den også Friluftsskolen, som er en specialafdeling for børn med bevægehandicap og andre udfordringer med plads til 45 elever fra 0. til 9 klasse.

Skolen ved Sundet med Friluftsskolen er tegnet af Kaj Gottlob, opført i 1938, og er et funktionalistisk hovedværk. Skolen ved Sundet er en aulaskole, hvis type begyndte at vinde indpas, mens Friluftsskolen var den første og eneste opført for svagelige børn. Begge skoler er arkitektonisk banebrydende for deres tid pga. deres fokus på lys og luft for skolebørnene.

Børnene er samlet i den ovale aula i Skolen ved Sundet fra 1938, der regnes for at være et funktionalistisk hovedværk af Kaj Gottlob. I gulvet er et kort over Amager, mens der i loftet er et kompas. Aulaskolernebegyndte at vinde indpas i løbet af 1920’erne. Modsat de mere traditionelle korridorskoler var aulaskolerne optaget af lys, luft, nærheden til naturen og børnenes sundhed og trivsel. Foto fra ca. 1938-50.

.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg