Skovbølgård ligger syd for Aabenraa Fjord på et middelalderligt voldsted, der består af en 120 x 80 m stor, nærmest oval banke, der på alle sider er omgivet af op til 15 m brede voldgrave. Voldgravene står flere steder med stensatte sider. Herregården nævnes i 1523, da den ejedes af Povl Uge fra den gamle sønderjyske adelsslægt Uge. Den blev i slægtens eje frem til 1622, da den holstenske adelsmand Jesper von Buchwald overtog den. Få år efter led godset stor skade efter plyndringer af landsdelen under Trediveårskrigen.

Skovbølgård var en af de herregårde på egnen, der længst forblev en selvstændig herregård. Først i 1704 blev den opkøbt af Frederik Ahlefeldt og indgik kort som mejerigård i den store ahlefeldtske godssamling omkring herregårdene Søgård og Gråsten. I perioden 1784‑1822 var Skovbølgård i slægten Ægidius’ eje. Som led i periodens landbrugsreformer blev dele af hovedgårdsjorden solgt fra, og godsets fæstegårde overgik til selveje.

Landbrugskrisen i begyndelsen af 1800-tallet ramte også Skovbølgård, som i 1822 blev solgt til den tysksindede nordmand Johan Georg Kittel. Han stod på slesvig-holstenernes side i Treårskrigen 1848‑50 og var tysk talsmand i den slesvigske stænderforsamling både før og efter krigen. I 1880 blev Skovbølgård købt af August Ahrend Bruhn fra Åstrupgård ved Haderslev, hvis efterkommere ejede herregården indtil 2003. Katja Mathiasen ejer herregården i dag og driver hestedyrlægepraksis herfra.

Den klassicistiske hovedbygning fra 1765 består af en hovedfløj i én etage samt to fritstående sidefløje. Hovedfløjen fra 1765 i én etage over høj kælder har en gennemgående midtrisalit med høj trekantfronton, stentrappe og sandstensportal med bygherren Christopher Kochs våben mod gården. Gårdfacaden er gulkalket, mens havesiden står med blank gulstensmur.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder