Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37104
Sted- og lokalitetsnummer
200502-15
Anlæg
Skovbrug, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST - ikke tinglyst ********************** Ledstolpesten/Gammel afdelingssten. Firkantet udkløvet sten, 30 x 25 cm i fladen og 80 cm høj. På siden mod ØSØ, i en svagt markeret ramme, er indhugget tallet: 1811 På modsatte side romertallet: XI Et jernanker sidder gennem stenen for oven. Opstillet i vejrabet ved indkørslen til skoven.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der mangler fredningstekst.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skovbrug

Gennem tiderne er der udviklet en række forskellige skovdyrkningssystemer, som hver afspejler naturforholdene, markedets behov og den forstlige praksis på det pågældende sted. Et skovdyrkningssystem omfatter den anvendte foryngelsesmetode, produkternes art, bevoksningernes rumlige struktur samt den overordnede struktur og organisering af hele skoven, som det pågældende system medfører. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links