Unge bøgetræer står rankt på skråningerne i Nørreskov i den nordlige del af Aabenraaskovene. I middelalderen tilhørte Nørreskov et isolationshospital for spedalske, en såkaldt Sankt Jørgensgård, og selv om hospitalet for længst er forsvundet, er helgennavnet bevaret i både Jørgensgård Skov en smule længere mod øst og i boligkvarteret Jørgensgård i Aabenraa. Den velbesøgte og nu statsejede Nørreskov er i dag udlagt som hundeskov.
.
I al sin forårspragt holder en han af sortstrubet bynkefugl et vågent øje med omgivelserne fra udsigtsposten i toppen af et udgået træ. Den lille, farvestrålende spurvefugl ynglede for første gang i Danmark 1942‑43 i Frøslev Mose. I 1960’erne forsvandt den dog igen, og først i 1992 genindvandrede den fra Tyskland. Selv om sortstrubet bynkefugl siden har spredt sig til store dele af landet, huser Frøslev Mose og Plantage stadig en af landets største ynglebestande.
.

Aabenraa Kommune har et samlet skovareal på 13.360 ha, hvilket vil sige, at ca. 14 % af kommunens areal er dækket af skov. Heraf udgør statsskovene knap 5.000 ha, og de kommunale skove 120 ha, mens resten er privatskove samt mindre beplantninger.

Hovedstilstandslinjen deler landskabet i to: et magert, sandet hedeslette og bakkeølandskab i vest og et mere frugtbart morænelandskab i øst. Det todelte landskab kommer tydeligt til udtryk i skovene, således at skovarealet i vest præges af store nåletræsplantager, mens løvskovene trives på de fede, lerede jorder i øst.

Blandt løvskovene i øst er Aabenraaskovene, Søgård Skov, Bolderslev Skov, Uge Skov, Stubbæk Skov, Røllum Skov, Agsø Skov, Løjt Nørreskov, Hostrup Skov, Hostrup Krat, Hovslund Skov, Syvmandsskov, Årslev Skov, Varnæs Tykke, Bøgehoved, Kollund Skov, Kelstrup Skov og Sønderhavskovene, mens plantagerne i vest er repræsenteret af bl.a. Frøslev Plantage, Bommerlund Plantage, Kiskelund Plantage, Årtoft Plantage, Torp Plantage, Lerskov Plantage, Rugbjerg Skov, Kelstrup Plantage og Eggebæk Plantage. De fleste af skovene, herunder alle statsskovene, drives i dag ud fra naturnære principper.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove