Allerød Kommune har 1.595 ha skov, hvilket svarer til knap 25 % af kommunens areal. Skovene ligger overvejende i den østlige del af kommunen, og alle de større skovområder er statsejede. Løvtræerne dominerer skovarealet, om end der stedvis også er større bevoksninger af nåletræ, især i Ravnsholt. Flere mindre områder er udlagt som urørt skov, hvor døde træer får lov at henfalde naturligt.

Blandt de mange skove adskiller Terkelskov sig ved at ligge på en meget kalkholdig jordbund. Det giver skoven et helt særligt planteliv med en række kalkelskende arter som blå anemone og vårfladbælg samt de meget sjældne skovkløver og foldfrø. I år 2000 blev den kommunale Årtusindeskifteskoven ved Lynge etableret. Skoven var oprindelig på 14 ha, men blev udvidet til 21 ha i 2016. Den skal hovedsagelig fungere som et rekreativt område og fremstår i dag som en blandskov med mange bærbærende træer og buske, der giver føde og levested til et stort antal insekter og fugle.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove