I Skanneshave syd for Krengerup Gods adskiller en lille skovvej de mørke nåletræsbeplantninger fra den lysegrønne løvskov. Såvel Skanneshave som resten af Krengerupskovene blev hårdt ramt af stormen d. 3. december 1999, som ødelagde skoven på 15 % af arealet og væltede 30 % af den stående vedmasse. Efterfølgende er en stor del af de væltede nåletræer erstattet af løvtræer.
.
Hvor solen formår at trænge ned gennem skovens tætte sommerløv og lyse skovstien og urtevegetationen op, har hannen af skovrandøje sit territorium. På flaksende, gule og brune vinger, der giver perfekt kamuflage i skovens halvskygge, forsvarer han sin lille solstråle mod andre hanner og prøver samtidig at tiltrække de mere buttede hunner. Skovrandøje er på vingerne i flere generationer fra april til oktober og kan opleves i alle kommunens løv- og blandskove.
.

Assens Kommune har 7.711 ha skov, svarende til ca. 15 % af kommunens areal. Skovene fordeler sig nogenlunde jævnt over kommunen som små og større skovområder. Næsten hele skovarealet er privatejet. De kommunale skove dækker i alt ca. 180 ha og består hovedsagelig af småskove som Trunderupskoven, Møllegårdsskoven og Melbyskoven. Af de statsejede naturarealer i kommunen er det kun det 34 ha store Klakkebjerg i nordvest, som har en smule skov. Til gengæld skal der fra 2021 rejses 50 ha ny statsskov nordøst for Assens i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Assens Kommune og Assens Forsyning.

Som på resten af Fyn består jordbunden overvejende af frugtbart moræneler. Visse steder, som på Wedellsborg Banker, der strækker sig ind i kommunen i nordvest, findes der dog også lettere jorder. Den lerede jordbund betyder, at det er løvtræerne, især bøg, som dominerer skovene i Assens Kommune. Stedvis findes dog også en del nåletræsbevoksninger.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove