Med sine takkede, hvide blomster, der lyser op på den mørke skovbund, som var de stjerner på nattehimmelen, lever skovstjernen ganske op til sit astrologiske populærnavn. Skovstjerne er en typisk morbundsplante, som trives på københavnerplantagernes magre bund, ligesom man kan finde den på de tilstødende hedearealer. Den blomstrer fra slutningen af maj til langt ind i juli og er let at kende, da den er den eneste danske plante med syvtakkede blomster.
.

Med et samlet skovareal på 13.319 ha, svarende til omkring en fjerdedel af kommunens areal, er Billund en skovrig kommune. Langt de fleste skove er forholdsvis unge og blev anlagt som nåletræsplantager sidst i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Plantagerne blev anlagt direkte på de hededækkede bakkeøer, hvor de hovedsagelig skulle levere tømmer og brændsel.

Blandt de større plantager i kommunen er Sønder Omme Plantage, Fromssejr Plantage, Slauggård Plantage og Høllund Søgård Plantage. Mange af dem er såkaldte københavnerplantager, som har deres navn efter de københavnske rigmænd, der opkøbte og tilplantede hedearealerne. Typisk plantede man først den hårdføre bjergfyr, som efterfølgende gradvis blev erstattet af især rødgran. Arealer med bjergfyr er dog bevaret mange steder. I Grene Sande i Gyttegårds Plantage er dele af heden siden blevet reetableret.

Ud over plantager rummer kommunen også enkelte oprindelige egekrat. De lysåbne krat, som bl.a. kan ses ved Billund Lufthavn og på Vorbasse Sønderhede, har et karakteristisk planteliv, der omfatter arter som alm. kohvede, alm. engelsød, pillestar og smuk perikon.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove