Kongelunden
.

Det samlede skovareal i Dragør Kommune ligger på 242 ha, svarende til ca. 13 % af kommunens areal. Kongelunden er kommunens eneste større skovområde og udgør langt hovedparten af skovarealet. Resten af det træbevoksede areal er overvejende smålunde og parkagtige bevoksninger ved fx Lergravene og i Lunden i Dragør samt beplantninger langs veje og i markskel.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove