I det sydvestlige hjørne af Krogenlund kan man møde flere gamle, forvredne bøgetræer. Disse såkaldt vrange bøges krogede fremtoning skyldes en genetisk variation, som har vredet og buet såvel stammer som grene. De kuriøse træer har længe været en seværdighed, og det er dem, som har givet skoven Krogenlund sit navn. Det er derfor også træer, som man passer godt på i driften af skoven.
.

Egedal Kommune har 1.820 ha skov, hvilket svarer til ca. 14 % af kommunens samlede areal. De største skove, heriblandt Slagslunde Skov, Ganløse Eged og Ganløse Ore, ligger i forbindelse med tunneldalssystemerne langs kommunegrænsen i nord. I den sydlige del af kommunen findes enkelte mindre, private skove. En del af dem er juletræsplantager, om end mange i dag er forvoksede og ikke længere i drift.

Skovene er overvejende ældre løvtræsskove. Naturstyrelsen ejer ca. 980 ha og driver skovene naturnært. Løvskovene naturforynges, mens nåletræsbevoksningerne gradvis erstattes af løvtræer eller genoprettes som vådområder.

Skovene ved Buresø

I Egedal Kommune omfatter skovene ved Buresø både Slagslunde Skov, Ganløse Eged og en lille del af Krogenlunds sydvestligste hjørne. Sammen med Uggeløse Skov i Allerød Kommune udgør de tre skove resterne af et stort, sammenhængende skovareal, om end talrige fortidsminder som lang- og runddysser, jættestuer og bronzealderhøje samt et voldsted vidner om, at skovområdet tidligt er blevet opdelt af rydninger og formentlig også opdyrkning.

Den sydligste del af Krogenlund og hele Ganløse Eged indgår i habitatområdet Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove