Gladsaxe Kommune har et samlet skovareal på 291 ha, hvilket svarer til knap 12 % af kommunens areal. Skovene ligger især i tilknytning til Bagsværd Sø og omfatter bl.a. Aldershvile Slotspark og Aldershvile Skov samt en del af Store Hareskov. Skovene er kommunalt eller statsejede. Bøgen er det dominerende skovtræ, men også eg og andre løvtræer er ret udbredte. Nåleskov findes desuden flere steder i Store Hareskov og Aldershvile Skov. Generelt drives skovene med tanke på fremme af naturværdierne og de rekreative muligheder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove