På trods af tætte bebyggelser i både Glostrup og Ejby har Glostrup Kommune et stort skovareal på 301 ha, hvilket svarer til knap 23 % af kommunens areal. Langt den største del af det samlede skovareal udgøres af Vestskoven, men også Ejby Mose har en del skov, ligesom der er skovagtige plantninger langs bl.a. Byparkvej, Jyllingevej og Nordre Ringvej. Hele Vestskoven samt den lille ellesump i Ejby Mose og beplantningsbælterne langs hhv. Byparkvej og Ejby Erhvervsområde er fredskov. Uden for byzonen findes ingen større ubebyggede arealer, som ikke allerede er dækket af skov eller anden natur, og kommunen har derfor ikke udpeget arealer til ny skovrejsning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove