Med bleggule blomster bebuder den storblomstrende kodriver foråret og indvarsler stigende temperaturer og lange dage. Oprindelsen af navnet kodriver er ukendt, men kommer måske af, at blomstringstiden falder sammen med det tidspunkt, hvor kvæget kom på græs. Selv om storblomstret kodriver er vidt udbredt i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, er den et ret sjældent bekendtskab i det meste af Danmark. I Sydøstjylland er den dog ganske almindelig, og i Haderslev Kommune kan man bl.a. støde på den i Vesterskov og Pamhule Skov.
.
Løvspring er nået til Pamhule Skov, og bøgetræerne har iført sig i forårets lysegrønne klædedragt. Skoven er en gammel statsskov med gode produktionsforhold for især bøg, om end der siden begyndelsen af 1800-tallet er indplantet en del nåletræ. I dag afvikles de rene nåletræsbevoksninger, således at nåletræ fremover kun skal forekomme som indblanding i især bøgebevoksningerne. Samtidig er hele den nordlige del af skoven udlagt som urørt skov, mens resten drives naturnært.
.

Haderslev Kommune har et samlet skovareal på 11.551 ha, hvilket svarer til 14 % af kommunens areal. Langt størstedelen af skovene er statsskove, men der findes også mindre, privatejede skove.

Hovedstilstandslinjen, som løber ned gennem kommunen fra nord til syd og deler den i to, giver en stor variation i skovtyperne. På den lerede moræne i øst dominerer løvskove med bøg, ask og eg. De omfatter bl.a. den store Pamhule Skov på bakkerne og skrænterne i Haderslev Tunneldal samt Østerskov og Vesterskov hhv. nordøst og nord for Haderslev.

I bakkeø- og hedeslettelandskabet mod vest er jorderne derimod sandede og magre, og her præges skovbilledet af nåletræsplantager, som er anlagt på de store heder, der tidligere dækkede en betydelig del af området vest for Vojens. Heraf udgør Stensbæk og Brogård Plantager det største sammenhængende skovområde, men også Stursbøl Plantage er med et areal på 430 ha forholdsvis stor.

Storskov nord for Gram udgør en undtagelse fra 1800-tallets store plantageanlæg, da den er et gammelt løvskovsområde, om end størstedelen af løvskoven i dag er erstattet af nåleskov og yngre plantninger. Skoven, som i øst bl.a. huser Gram Lergrav, hørte tidligere til Gram Slot.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove