Halsnæs Kommune har et skovareal på 1.623 ha, svarende til ca. 14 % af kommunens areal. Langt størstedelen af skovarealet er statsejet.

De største skovområder er Asserbo og Liseleje Plantager, som ligger ud til Kattegat og i øst hænger sammen med Tisvilde Hegn. Den magre bund og de lysåbne fyrrebevoksninger giver skovene et usædvanligt plante-, svampe- og dyreliv, der minder om det, man ellers ville finde i en nordskandinavisk nåleskov.

Omkring Arresø findes frodige, varierede skove med søjlehaller af bøg, artsrige ellesumpe og lyse birkebevoksninger. Dele af Arresødal Skov er overordentlig artsrig.

Dertil kommer den 72 ha store Auderød Skov på spidsen af Arrenæs, hvor havørnen ynglede for første gang i 2017.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links