Med et samlet skovareal på 9.686 ha, svarende til ca. 19 % af kommunens areal, hører Horsens til blandt landets skovrige kommuner. Skovene ligger spredt over hele kommunen, men med den største koncentration i vest og nordvest, især op mod Salten Langsø og Mossø. De består overvejende af større sammenhængende skovområder, der drives som konventionelle produktionsskove. Mange af skovarealerne, især lavbundsarealerne, drives dog i stigende grad naturnært, og i driften af kommunens egne små, bynære skove lægges der især vægt på de rekreative værdier.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove