Med et samlet skovareal på 196 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal, er Ishøj en forholdsvis skovfattig kommune. Der er et ønske om mere skov i kommunen, og i 2017 resulterede det i etableringen af et 35 ha stort rekreativt skov- og søområde omkring Ishøj Landsby. Langt de fleste skovbevoksninger i kommunen er meget unge og sjældent mere end ca. 30 år gamle, ligesom de ofte har et tydeligt præg af park. Skovarealet består hovedsagelig af blandet løvskov, og for at beskytte de blivende træer er der mange steder indplantet dunbirk og lærk som ammetræer.

Den unge alder afspejler sig også i skovenes svampe-, plante- og dyreliv. Således er svampevæksten sparsom, om end fx kruset foldhat visse år kan optræde talrigt i skovkanterne. Bregner er fåtallige, og skovbundens planteliv præges i høj grad af næringskrævende urter som stor nælde, løgkarse og skvalderkål. Fuglelivet domineres af almindelige småfugle, men også skovskade, musvåge og spurvehøg ses hyppigt. Blandt de mest almindelige pattedyr er egern, hare og ræv, mens rådyr er et forholdsvis sjældent syn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ishøj Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove