På en forårsdag strækker gule anemoner sig op over en solbeskinnet skovbund, som det forestående løvspring snart vil henlægge i dyb skygge. Gul anemone er langt mindre udbredt end sin hvide slægtning og mangler bl.a. på store dele af Nordvestfyn samt på Hindsholm. Den er dog meget talrig i skovene ved Lundsgård Gods, hvor den i april-maj blomstrer om kap med den lige så talstærke hvide anemone. I sjældne tilfælde kan de to endda krydse, så der opstår en steril form kaldet svovlgul anemone.
.

Med et samlet skovareal på 1.816 ha, svarende til ca. 9 % af kommunens areal, hører Kerteminde til blandt landets mere skovfattige kommuner. Stort set alle skovene er privatejede og ligger ofte i tilknytning til de store herregårde. Skovene drives overvejende som produktionsskove med en blanding af løv- og nåleskov.

Der er desuden registreret ca. 25 tidligere stævningsskove i kommunen. Stævningsdriften foregik, ved at man regelmæssigt skar en del af bevoksningerne ned for derefter at lade dem skyde igen fra stubben. Af hensyn til kulturhistorien og for at øge naturkvaliteten er det blevet foreslået at genoptage stævningen i flere af skovene.

Skovene omkring Lundsgård Gods

Lundsgård Gods syd for Kerteminde ejer og driver et 250 ha stort skovareal, der bl.a. består af Holmeskov, Tværbæk Lund, Storskov og Grønbæk Skov, som alle ligger omkring herregården. Dertil kommer Ladbyskoven, Tvinde Skov og Overkærby Skov, der fordeler sig mere spredt ud over det omkringliggende landskab. Fragmenteringen af skovene skyldes formentlig udskiftningen omkring år 1800, hvor skovarealer er blevet ryddet for at give plads til et voksende landbrug. Godset driver størstedelen af arealet som ren produktionsskov.

Skovene er overvejende løvskove med en overvægt af bøg og eg. På den frugtbare muldbund vokser bl.a. forskellige græsser som skovbyg, enblomstret flitteraks, skovstilkaks og mosebunke, mens hvid og især gul anemone om foråret sætter kulør på skovbunden. Der er store bestande af rådyr og dådyr i skovene, som desuden huser en række almindelige skovfugle foruden mere sjældne arter som huldue, grønspætte og ravn. Tidligere har også den farvestrålende pirol ynglet her.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove