Eremithannerne afgiver en ram, frugtagtig lugt, som rådnende pærer. Duftstoffet udskilles som parringssignal, der tiltrækker hunner. Artens slægtsnavn Osmoderma betyder ligefrem lugt fra huden. Man kan se, om arten er i træ, ved at analysere en luftprøve fra et formuldningskammer.
.
Musvågen har en god bestand i Bidstrup Skovene, hvor man kan se den svæve over træerne og over de åbne arealer. Man hører den især i yngletiden, ikke mindst dens karakteristiske høje, miavende lyd: hi-æææ, og den kan godt finde på at optræde noget aggressivt og fx angribe løbere, hvis de kommer for tæt på dens rede.
.

Lejre Kommune har et skovareal på 4.058 ha, svarende til ca. 17 % af kommunens areal. Hovedparten af skovene er privatejede og tilhører de store godser, og de står typisk på god og muldrig jord.

I Bognæs Storskov vokser store ege, bøge, ask og rødel. På Egehoved findes desuden flere 300 til 500 år gamle ege. Skovbunden dækkes af frodig muldbundsflora med bl.a. hvid, blå og gul anemone samt bingelurt, hulkravet kodriver og hulrodet lærkespore. Om foråret lugter skoven af ramsløg. Her findes både en hejre- og en skarvkoloni, og måske af samme grund har havørnen ynglet her siden 2007. I skoven lever mange rådyr, dådyr og mufloner, og i vandhuller findes stor vandsalamander.

Ved Munkholmbroen ligger Strandskov og Garveriskov med skovbryn på de stejle skrænter ned mod Isefjord. Her vokser den kalkelskende blå anemone og orkidéen rederod.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove