Omkring år 1800 var det område, som i dag udgør Lemvig Kommune, en yderst skovfattig del af Danmark. Det barske klima egnede sig ikke til skovbrug, og større skove manglede helt. Kun omkring Kabbel Hovedgård og ved Aa-Mølle i Gudum fandtes der en smule egeskov.

Staten opkøbte 1880‑96 store hedearealer for at tilplante dem med skov, og Klosterheden er i dag ikke blot Lemvig Kommunes men også et af landets største sammenhængende skovområder. Indsatsen for at øge kommunens skovareal er fortsat. I perioden 1991‑95 opkøbte og tilplantede staten således flere landbrugsarealer i Nees Sogn. Tilsammen giver de Lemvig Kommune 8.157 ha skov, hvilket svarer til ca. 16 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove