Søholt Storskov blev i stor udstrækning drevet som produktionsskov, før Aage V. Jensen Naturfond overtog skoven. Nu er man ved gradvis at genskabe de naturlige vandstandsforhold i skoven og dens omgivelser, så man opnår en mosaik af våd og tør natur. Omkring 400 ha produktionsskov vil overgå til at være urørt skov, en proces, der vil tage adskillige år.
.

Der er over 70 skove i Lolland Kommune, og det samlede skovareal er på 8.539 ha, svarende til ca. 10 % af kommunens areal. De fleste af skovene i Lolland Kommune er privatejede. Arealerne med statsskov er på ca. 182 ha. Der er også ti små kommunale naturarealer, hvoraf de 162 ha er skov. Så det samlede offentlige skovareal i Lolland Kommune svarer til 4 % af det samlede skovareal.

Skovene i kommunen er generelt løvskove, der trives godt på de lerede og veldrænede jorder i morænelandskabet; dog er der i næsten alle private skove mindre plantninger af nåletræer. Stort set alle private skove er produktionsskove. Et par undtagelser er bl.a. de fredede, artsrige stævningsskove på Nordvestlolland, Stubstykke og Købelev Skov.

Løvskovene er især præget af bøg og eg, og flere steder forekommer avnbøg, der trives godt på den lerede bund. På de mere fugtige arealer vokser ask og rødel. De største statsskovarealer i Lolland Kommune er de bynære skove ved Nakskov på 97 ha samt Rødby med 57 ha og Holeby på 25 ha. Nogle af de største private sammenhængende skovområder på Lolland er Kristianssæde Skov, skovene omkring Søholt, skovene omkring Vindeholme, Torrig Skov, Rosningen, Ugleholt Skov, Merretskov samt Egeskov og Keldskov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove