Vejforløbet på billedet, som er fra skoven Spåkær, er et eksempel på de hulveje, der findes i flere skovområder i kommunen, og som antages at gå tilbage til middelalderen.
.
Solen skinner over strandengen, der strækker sig som et smalt bånd langs de egedominerede kystbryn i Søby Fredskov og Ravnskov sydvest for Hou. Odder Kommune har en lang og varieret kystlinje. Mens strandengene især præger de mere beskyttede kyster i Horsens Fjord, på Gylling Næs og herfra op til Hou, rummer den mere bølgepåvirkede østkyst mellem Hou og Norsminde Fjord mange af kommunens bedste og mest populære badestrande.
.

Odder Kommune har et samlet skovareal på 2.960 ha, svarende til ca. 13 % af kommunens areal. Mere end halvdelen af skovarealet ligger under de tre store godser: Gyllingnæs, Åkær og Rathlousdal, der ejer hhv. 215 ha, 700 ha og 800 ha skov. Kommunen ejer selv kun nogle ganske få skove, og den 77 ha store Skablund Skov nær Horsens Fjord udgør den eneste statsskov. Dertil kommer den 110 ha store Sondrup Plantage, som skiller sig ud ved at være et anpartsselskab.

Især på Gylling Næs ligger der mange smålunde, som skulle forsyne gårdene med brænde, tømmer og materialer til gærder. Lundene blev også kaldt sølvbryllupsskove, da de kunne fældes og betale sølvbrylluppet, hvis det kneb med kontanter.

Søby Fredskov og Ravnskov udgør et 73 ha stort, sammenhængende skovområde ud til den lavvandede kyst ved Søby Rev sydvest for Hou. Skovene hører under Rathlousdal og er overvejende løvskove. Hist og her, især i Ravnskov, er der dog også mindre områder med nåleskov. Et markant skovbryn med store ege strækker sig langs kysten, som kantes af et smalt bånd af strandeng. Vedbend og alm. gedeblad vokser op ad træernes stammer, mens man på skovbunden kan finde planter som alm. mangeløv, skovhullæbe, dansk ingefær, springbalsamin og lodden perikon.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove