Med et samlet skovareal på 2.204 ha, svarende til 30 % af kommunens areal, er Rudersdal Kommune en meget skovrig kommune. De store skovområder udgør et markant landskabselement, og pga. deres ofte bynære beliggenhed har de en stor rekreativ værdi.

Skovene ligger i et meget kuperet landskab. Eksempelvis har Ravnholm fået tilnavnet »Det danske Schweiz«, Geelskov husede den tidligere skihopbakke Holtekollen, mens man i Rude Skov finder det 91,2 m høje Maglebjerg, som er Nordøstsjællands højeste punkt. Den store forskel i terrænet afspejler sig også i skovenes jordbund, som veksler mellem muldog morbund.

Kommunen rummer flere gamle skove, som i århundreder har været i kronens eje. I dag ejes langt størstedelen af staten. Til de private skove hører bl.a. Næbbegård Plantage, der i dag fremstår som en åben bøgeskov med et artsrigt planteliv. Den ligeledes privatejede Enrum Skov ved Vedbæk er en varieret løvskov med ynglende hvinand og huldue, mens man i den kommunalt ejede Malmmosen kan opleve enkelte stødskudsprægede bøge samt sumpskov af rødel, birk og pil.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove