En træbro strækker sig over den lille, idylliske Hejremosebæk i Dyrehaven i den centrale del af Gråstenskovene, hvor det filtrerede sollys danser hen over skovbunden og de stejle skrænter i små, lysende prikker. Det kuperede landskab langs Hejremosebæk kan bl.a. opleves ad den ca. 6,5 km lange gule vandrerute, der går gennem Rinkenæs Skov og Dyrehaven og undervejs passerer både karpedamme og lokale højdepunkter som Hjertehøj og Humlebjerg.
.
Siden sidste halvdel af 1800-tallet har bregnen hjortetunge været en forholdsvis almindelig haveplante, og i dag er den en del af det faste sortiment i de fleste større planteskoler. Hjortetunge vokser dog også naturligt i Danmark, selv om den absolut hører til sjældenhederne. I Sønderborg Kommune findes den i Gråstenskovene, hvor den optræder meget lokalt på de skovbevoksede, kalkrige skrænter. Hjortetunge er fredet i Danmark og må derfor hverken graves op, indsamles eller på anden måde ødelægges.
.

I Sønderborg Kommune dækker skovene tilsammen 5.051 ha, hvilket svarer til ca. 10 % af kommunens areal. Skovene ligger overvejende på frodig morænebund i et bakket landskab med skrænter og smeltevandsdale.

Kommunens største skove udgøres af de gamle hertugelige jagtskove Gråstenskovene, Sønderskov og Nørreskov. De har i generationer været drevet forstligt med især løvskovsdrift, og der er derfor ikke megen oprindelig, naturlig skov tilbage. I dag ejes de tre skove af Naturstyrelsen, som driver dem ud fra naturnære principper. Inden for de senere år er større arealer desuden udlagt til urørt skov. Naturstyrelsen ejer også enkelte mindre skove, der ligger spredt i kommunen, heriblandt Dyrehaven ved Rumohrsgård, som især gør sig bemærket ved sit varierede planteliv og mange kulturminder.

Ud over statsskovene rummer kommunen en række bønderskove med flere forskellige ejere. Mange af dem har været drevet som stævningsskove, hvor bevoksningerne er skåret ned for efterfølgende at skyde på ny fra stubbene. De fleste steder er stævningsdriften for længst ophørt, og skovene vokset op i flere etager. Rester af de gamle stævningsskove kan bl.a. opleves ved landsbyerne Brandsbøl og Stolbro.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove