Morgendisen har lagt sit diffuse slør over efterårsskoven ved Jenskær i bunden af Thorsødalen, hvor de nøgne birketræer står i kontrast til bøgene, som holder fast i deres orangebrune løv. Omkring en tredjedel af kommunens areal er dækket af skov, hvilket gør Silkeborg til en af landets allerskovrigeste kommuner. Det meste af skovarealet er produktionsskov, men bl.a. ved Jenskær er mindre områder udlagt som urørt skov.
.

Et samlet skovareal på 28.394 ha betyder, at omkring en tredjedel af Silkeborg Kommune er dækket af skov. Det gør den til en af landets skovrigeste kommuner. En væsentlig del af Danmarks største mere eller mindre sammenhængende skovområde på 12.800 ha ligger da også i Silkeborg Kommune, om end det må deles med både Skanderborg, Ikast-Brande og Horsens Kommuner.

De største skovarealer findes i den sydlige del af kommunen, hvor jorden er sandet, og terrænet kuperet. Derimod er de federe morænejorder i nord og øst karakteriseret ved en forholdsvis høj opdyrkningsgrad, og skovene er derfor mindre og ligger mere spredt. Størstedelen af skovarealet består af nåletræ, og kun knap 20 % er løvskov. Omkring 8.500 ha af skovene ejes af staten eller kommunen, mens resten er privatejede.

Hvor de store nåletræsplantager i syd og vest er unge og blot plantet indenfor de seneste par hundrede år, er flere af skovene i Det Midtjyske Søhøjland meget gamle. Af mere varierende alder er egekrattene, som vokser på bakkernes sandede skrænter, og sumpskovene af især rødel og ask, der findes langs kommunens mange søer og vandløb. Begge skovtyper er tidligere blevet udnyttet til stævning og græsning og huser et varieret plante- og dyreliv.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove