Skovene i Skive Kommune er overvejende små og ligger spredt i kommunen. De største sammenhængende skovarealer findes vest for Flyndersø og syd for Skive på grænsen til hhv. Holstebro og Viborg Kommuner. Også Fur har en ganske stor andel af skov. Størstedelen af skovene er nåletræsplantager, men kommunen rummer også flere fine småskove, som strækker sig fra egekrattene på halvøen Kås over højstammet bøgeskov i Eskær Skov til den forholdsvis nyplantede, bynære løvskov ved Ydunsvej og Ringvej Syd ved Skive. Tilsammen dækker skovene 5.937 ha, hvilket svarer til knap 9 % af kommunens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove