Struer Kommune har et samlet skovareal på 1.309 ha, hvilket svarer til ca. 5 % af kommunens areal. Den lave andel af skov skyldes formentlig, at de frugtbare jorder på fx Thyholm samt syd og øst for Struer har været opdyrket siden middelalderen og til dels endda siden bronzealderen. Samtidig har store områder syd for Hovedstilstandslinjen været dækket af hede. Ældre løvskove som Volstrup og Kvistrup Skove findes stadig ved enkelte af herregårdene, og ved Søndbjerg på Thyholm ligger et egekrat, der er opstået som tilgroningsskov. Ellers er kommunens skovområder overvejende anlagt siden slutningen af 1800-tallet. Det gælder fx Klosterhede Plantage, som staten anlagde 1880‑96. Dertil kommer bl.a. den ca. 25 ha store Resenborg Plantage ved Kilen og den ca. 11 ha store Plethøj på Thyholm.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove