Vesthimmerlands Kommune har 7.269 ha skov, hvilket svarer til ca. 9 % af kommunens samlede areal.

Lovns, Livø og ved Skivum Nørrekrat findes gamle egekrat, hvor der stort set ikke foregår nogen skovdrift. Ellers er de fleste skove hedeplantager, som blev etableret fra begyndelsen af 1900-tallet.

Plantagerne drives forstligt og domineres af nåletræer. I begyndelsen plantede man hovedsagelig bjergfyr, som trivedes i den sandede jord. Siden er også andre arter af nåletræer kommet til, ligesom der i dag plantes stadig flere løvtræer.

Skovene har store bestande af både krondyr, dådyr og rådyr, og ræv og grævling er talrige. I den nordlige del af kommunen er bævere desuden begyndt at dukke op langs skovenes vandløb.

Vesthimmerlands Kommune ejer 315 ha skov, mens staten ejer skoven på Livø. Den sydlige del af Trend Storskov er Den Kongelige Jagtejendom, som blev skænket til kronprinsparret Ingrid og Frederik (senere Frederik 9.) i 1937.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links