Vandmøllen ved Giberå nævnes første gang i 1570. Den hørte under herregården Moesgård og var fæstemølle indtil 1850. Møllebygningen fra 1798 blev forhøjet til to stokværk i 1852. Stuehuset er fra 1824, og her blev der indrettet traktørsted i 1910. Bygningerne er af bindingsværk på fundament af kampesten. Taget er halvvalmet og rørtækket. Driften ophørte delvis i 1910, og der kom savværk, men mølleriet fortsatte til eget forbrug indtil 1927. Møllen hører i dag under Moesgaard Museum.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller