Den bygningsfredede Skuldelev Præstegård i det herregårdsrige Hornsherred har selv udtalt herregårdspræg. På sydvestskrænten af kirkebakken ligger præstegården, et velbevaret, sluttet bygningsanlæg med et grundmuret stuehus og avlslænger i sorttjæret bindingsværk. Præstegården blev opført til provst Hans Christian Holten i 1831. Anlæggets format afspejler ikke kun tilliggendets 50 tønder land med 8 tønder hartkorn, men også de midler, bygherren havde til rådighed som søn af landets højest lønnede embedsmand, direktør for Øresunds toldkammer og gehejmekonferensråd Nicolai Abraham Holten. Præstegården brændte i 1841, men blev genopført samme år.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde